รายละเอียดการรับสมัคร
คำแนะนำสำหรับสมัครออนไลน์
สมัครออนไลน์
พิมพ์ใบสมัครและใบชำระเงิน
ส่งเอกสารการชำระเงิน
ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
ตรวจสอบการส่งเอกสารการสมัคร
ส่งเอกสารใหม่

  วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561

เพื่อการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง
กรุณาใช้ Google chrome


Download Google Chrome


เพื่อการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง กรุณาใช้ Google chromeประกาศ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ
สาขาวิชาเอเชียศึกษา(โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์

 โทร. 034-256 709   และ   034-255 097  www.arts.su.ac.th
ตัวอย่างใบ ปพ.
   

Copyright ? 2008-2011 ALL RIGHTS RESERVED